ต้นไม้ปลูกในน้ำนั้นเริ่มเป็นที่นิยมเรื่อย ๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า Hydroponic Gardening ด้วยความที่ไม่ต้องใช้ดินจึงสามารถนำมาจัดวางเป็นต้นไม้คอนโดได้โดยไม่ทำให้ห้องเลอะเทอะ แถมยังเห็นรากสวย ๆ ของต้นไม้ปลูกในน้ำด้วย  แต่การปลูกในน้ำนั้นอาจจะเหมาะกับต้นไม้ที่มีลักษณะไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อย ต้นไม้ขนาดเล็กที่มีลำต้นเป็นปล้องสำหรับลำเรียงน้ำ สังเกตง่าย ๆ คือ ส่วนใหญ่ลำต้นของต้นไม้ปลูกในน้ำจะมีสีเขียว ๆ นั้นเอง ก่อนที่จะไปรู้จักกับต้นไม้ที่สามารถปลูกในน้ำได้นั้น เรามาเรียนรู้วิธีปลูกต้นไม้ปลูกในน้ำกันก่อน วิธีการปลูกในน้ำ สำหรับวิธีการนั้นไม่ยากเลย เตรียมอุปกรณ์เพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ กรรไกร และภาชนะแก้วสำหรับใส่น้ำ หากจะเตรียมปุ๋ยชนิดน้ำด้วยก็ไม่ว่ากัน

Read More