“ต้นเบาบับ (Baobab)” เป็นต้นไม้ที่อายุได้ถึง 800 ปีเลยทีเดียว นับว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ลำตัวที่ใหญ่โตมโหฬาร รูปทรงแปลกตา กักเก็บน้ำเอาไว้ได้อย่างมหาศาล มีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะมาดากัสก้าร์ของทวีปแอฟริกา สำหรับต้นเบาบับที่ปลูกในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ Adansonia digitata L. (ลำต้นอ้วน) และ Adansonia za Baill. (ลำต้นสูง) และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของต้นเบาบับที่กำลังได้รับความสนใจ คือ

Read More