สำหรับบ้านไหนที่กำลังหาต้นไม้มาปลูกบริเวณรอบบ้าน ข้อควรระวังและการเตรียมตัวสำหรับการปลูกต้นไม้ในบ้าน แนะนำว่าให้ปลูกพืชต้นไม้ที่สามารถไล่งูได้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ จิงจูฉ่ายต้นจิงจูฉ่าย เป็นต้นไม้สมุนไพรที่เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีอายุประมาณ 1 ปี ด้วยความสูงเฉลี่ยแล้วประมาณ 90 cm มีเหง้าติดพื้นอยู่ใต้ดิน ปลายใบมีขนาดแหลมแตกเป็นแฉก มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการไล่งู งูจะไม่ชอบกลิ่นของต้นจิงจูฉ่ายกุ้ยช่ายประดับ กุ้ยช่ายประดับ หรือ กุ้ยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหลายปี ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน

Read More