ประโยชน์ (The Pothos พลูด่าง)

 พลูด่างจัดเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกทั้งในสวนจัดแปลง ปลูกในกระถาง และปลูกในแจกัน เนื่องจากให้ใบใหญ่ ใบดก มีมีสีสดใส มีลายหลากหลายสี เป็นที่สวยงาม ปลูกง่าย ดูแลง่าย และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี แบ่งการปลูกตามสายพันธุ์ ดังนี้
           1. พลูด่างยักษ์ นิยมปลูกในแปลงจัดสวนให้อิงตามเสาหรือต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีลำต้นขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงมาก ใบใหญ่ ดกหนา และที่สำคัญมีรากยาวลึก ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการปลูกในกระถางหรือแจ
           2. พลูด่าง ราชินีหินอ่อน เป็นพลูด่างขนาดกลาง นิยมปลูกทั้งในแปลงจัดสวน และการปลูกในกระถางเป็นหลัก ส่วนการปลูกในแจกันอาจพบบ้างสำหรับต้นขนาดเล็ก
           3. พลูด่าง ราชินีสีทอง เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกทั้งในกระถาง แจกัน และแปลงจัดสวน เนื่องจากลำต้นมีขนาดเล็ก ทน และเติบโตได้ดีในที่แสงน้อย เช่น ภายในห้องโถง ห้องทำงาน รวมถึงในแปลงที่มีไม้ใหญ่ขึ้นสูง มีแสงส่องถึงน้อย

แนะนำบทความเพิ่มเติม

: รวม 8 ไอเดียปลูกลิ้นมังกรในบ้านให้สวยและเกิดประโยชน์

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *