เคล็ดลับปลูกกุหลาบให้ออกดอกสวย

อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมในการปลูกกุหลาบคือ 25 องศาเซลเซียสในช่วงกลางวัน และ 15-16 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน แต่ถ้าอุณหภูมิของบ้านเราไม่ได้เหมาะสมเพียงพอเท่ากับอุณหภูมิดังกล่าว จะยังสามารถปลูกกุหลาบได้อยู่ไหม ก็ต้องบอกว่าได้ เพราะถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องดูที่ปัจจัยด้านสายพันธุ์ของกุหลาบที่ปลูกด้วย กุหลาบเป็นพันธุ์ไม้ที่มีสายพันธุ์เยอะมากบนโลก ซึ่งแต่ละพันธุ์ก็จะมีความทนทานและความชอบที่แตกต่างกันไป กุหลาบส่วนใหญ่ที่พบว่าปลูกได้ดีในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคือกุหลาบวาเลนไทน์ และกุหลาบมอญ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่กุหลาบเกือบทุกชนิดเป็นเหมือนกันคือ กุหลาบเป็นพรรณไม้ที่ชอบแดดจัดเต็มวันหรือย่างน้อย 6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ควรปลูกกุหลาบให้อยู่ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่เด็ดขาด

เตรียมแปลงปลูก
กุหลาบชอบดินโปร่งร่วน ไม่มีน้ำขังแฉะและมีอินทรียวัตถุสูงควรใช้ดินผสมปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 มูลค้างคาว กระดูกป่น และฮิวมัส เพื่อบำรุงดินผสมในอัตราส่วนเท่าๆกัน อีกทั้งยังต้องหมั่นพรวนดินทุก 3 เดือน  หรือทุกครั้งที่ดินเริ่มแน่น ถ้าผิวดินแน่นน้ำก็จะไหลออกไปด้านข้างก่อนซึมลงสู่รากกุหลาบ กุหลาบก็จะรับน้ำไม่เพียงพอได้

สิ่งที่ควรเรียนรู้ต่อมาคือแหล่งที่ซื้อกุหลาบ ต้องเป็นร้านที่มีความรู้ด้านกุหลาบเป็นอย่างดี ไม่ได้รับกุหลาบจากที่อื่นมาขายเพียงอย่างเดียว พอให้เราทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ากุหลาบชนิดนั้นเป็นสายพันธุ์อะไร และมีระยะการปลูกหรือขนาดทรงพุ่มใหญ่แค่ไหน ส่วนมากกุหลาบในแปลงจะปลูกให้มีระยะห่างระหว่างกันอยู่ที่ 50-80 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้กุหลาบเบียดกันจนเกินไป นอกจากนั้นไม่ควรปลูกกุหลาบต่างสายพันธุ์ไว้รวมกัน เนื่องจากแต่ละพันธุ์จะมีความชอบ ระยะทรงพุ่มรวมถึงอัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

การรดน้ำและบำรุงต้น
เนื่องจากกุหลาบไม่ชอบความแฉะ แต่จะให้ขาดน้ำไปเลยก็ไม่ได้อีกเช่นกัน ดังนั้นเราจะรดน้ำแค่ช่วงเช้าวันละครั้ง เฉลี่ยประมาณวันละ 1 ลิตรต่อต้น หากมีฝนตกก็หยุดให้น้ำไปเลยในวันนั้นก็ได้ การให้น้ำกุหลาบในช่วงเย็นจะทำให้มีน้ำขังที่ใบและเป็นที่มาของโรคได้เช่นกัน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *