เลือกกระถางผิด ต้นไม้อาจตายได้!!!

1.ตัวกระถาง

ปกติเราจะเห็นกระถางมี 2 ชนิดหลักๆคือ ทำจากดินเผาสีแดงอิฐบ้าง หรือ พลาสติก ซึ่งก็จะมีดำหรือ สีแดงอิฐ แต่ในที่ทำงานเราก็จะเห็นใช้เซรามิคบ้างเพื่อความสวยงาม

แต่ว่าคุณสมบัติของกระถางดินเผาจะดีกว่ากระถางพลาสติก ในเรื่องการระบายน้ำและอากาศ แต่คุณรู้ไหมว่ากระถางดินเผายังเป็นอยู่ของจุลินทรย์อีกด้วย แต่ในเรื่องราคาพลาสติกชนะขาดอยู่แล้ว ดังนั้นเราควรเรื่องให้เหมาะกับต้นไม้ที่จะปลูก

2. สีของกระถาง

สีของกระถางก็มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตเช่นกัน ในท้องตลาดเราจะเห็นกระถางสีดำเยอะมาก เพราะต้นทุนสีดำจะต่ำ แต่สำดำมีข้อเสียคือ สีที่ออกโทนสีทึบ ก็จะดูดความร้อนได้ดีกว่าสีสว่าง ดังนั้นถ้าเราไว้ในที่กลางแจ้งแนะนำให้ใช้กระถางดินเผาสีแดงอิฐจะดีกว่า

3. รูกระถาง

การที่กระถางมีการเจาะรูที่ต่างกันนั้น ก็หมายถึงการใช้งานที่ต่างกันด้วย แบ่งการใช้ตามชนิดของรูกระถาง กระถางที่มีรูตรงกลางรูเดียว เหมาะสำหรับต้นไม้ทั่วไปที่ระบบรากไม่ต้องการแสงแต่ใช้แค่ เทน้ำ และอากาศเท่านั้น กระถางที่มีหลายรู เช่นกระถางทรงสูง 2-6 นิ้ว จะมีรู4-12 รู ขึ้นอยู่กับขนาดกระถาง จะสังเกตบางกระถางมีรูแม้กระทั่งด้านข้าง เหมาะสำหรับต้นไม้ที่ระบบราก กึ่ง อากาศ เช่น กล้วยไม้ สับปะรดสี

4.ทรงของกระถาง

ภาชนะปลูกมีรูปทรงและขนาดที่หลากหลายควรเลือกให้เหมาะสมกับต้นไม้และสิ่งแวดล้อม เช่น กระถางทางเตี้ย เหมาะกับพืชคลุมดิน

หรือไม้เลื้อยเช่น บอนสี เฟิร์น พลดู่าง กระถางปากกว้าง เหมาะต้นไม้ประเภทปาล์ม หมากเหลือง หมากแดง ต้นไม้ประเภทนี้ชอบแตกกอ กระถางทรงสูง เหมาะกับลิ้นมังกร เข็ม 3 สี เป็นต้น เพราะต้นไม้พวกนี้รากจะยาวลงไป และใบเป็นทรงพุ่มด้านบน

นอกจากยังมีทริคดีๆฝากคือ ในกรณีที่ใช้กระถางดินเผาควรแช่น้ำให้น้ำซึมในกระถางให้อิ่มตัวก่อนเพื่อไม่ให้กระถางแย่งน้ำจากต้นไม้ นอกจากนี้ ต้นไม้ที่ต้องการความชื้นสูงควรใช้กระถางพลาสติกหรือกระถางหิน เพื่อรักษาความชื้นให้รากพืช

บทความแนะนำ

: เลือก “ต้นไม้” อย่างไรให้เหมาะกับห้อง

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *