12 ข้อ “ควร-ไม่ควร” ที่มือใหม่หัดปลูกต้นไม้ควรรู้

การปลูกต้นไม้ให้ สวนสวย งามต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งการสังเกตสิ่งต่าง ๆรอบตัวที่อาจมีผลกระทบต่อต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดี แข็งแรง และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆตามต้องการ

ครั้งนี้บ้านและสวนมีเรื่องน่ารู้สำหรับผู้เริ่มปลูกต้นไม้ให้ สวนสวย เรื่องใดควรหรือไม่ควรทำ เทคนิคและขั้นตอนการปลูกการดูแลรักษาที่พึงระวัง ที่จะช่วยให้การปลูกต้นไม้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

การปลูก

1.เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกซื้อต้นไม้ ควรเลือกซื้อต้นที่แข็งแรง ไม่พบโรคหรือแมลงปะปน และควรสอบถามวิธีดูแลจากผู้ที่เชื่อถือได้ หรือหาความรู้จากหนังสือเพิ่มเติม  เพื่อคุณจะได้รู้จักต้นไม้ที่กำลังจะปลูกให้ดีที่สุด

2.ควรรดน้ำต้นไม้ก่อนย้ายไปปลูก เพื่อให้ดินจับตัวเป็นก้อน ตุ้มดินไม่แตกง่าย และช่วยป้องกันรากขาด สวนสวย

3.ไม่ควรย้ายต้นไม้ในช่วงเช้า เพราะเมื่อแสงแดดร้อนมากขึ้นในช่วงกลางวันจะทำให้ต้นไม้มีการคายน้ำมาก อาจทำให้เหี่ยวเฉาได้ง่าย เวลาย้ายต้นไม้ที่ดีที่สุดควรเป็นช่วงบ่าย เพราะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้ตก อุณหภูมิของอากาศจะค่อยลดต่ำลง ทำให้ต้นไม้ไม่ได้รับความร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานจนถึงรุ่งเช้า

4.ควรนำภาชนะดินเผาไปแช่น้ำก่อนนำไปปลูก เพื่อให้ภาชนะอิ่มตัว และไม่ดูดซับความชื้นออกจากวัสดุปลูก ส่วนภาชนะที่ทำจากไม้ เช่น กระเช้ากล้วยไม้ ควรนำไปแช่น้ำ และล้างหลาย ๆครั้ง เพื่อให้ยางของไม้หลุดออก เนื่องจากยางไม้อาจเป็นอันตรายต่อรากพืชได้

5.ไม่ควรนำวัสดุปลูกเก่าที่ผ่านการปลูกพืชมาใช้ซ้ำทันที ควรนำไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค และกำจัดแมลงต่าง ๆที่อาจปะปนอยู่ในดิน จากนั้นผสมอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพิ่มลงไปเพื่อชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไป และปรับโครงสร้างวัสดุปลูกให้ระบายน้ำได้ดีขึ้น

6.ไม่ควรนำปุ๋ยคอกซึ่งยังไม่ผ่านการย่อยสลายดีพอมาใช้ เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายจะเกิดความร้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อรากพืช  ปุ๋ยคอกที่ดีควรมีลักษณะร่วน แห้ง และไม่มีกลิ่นเหม็นรุนแรง รวมไปถึงวัสดุปลูกที่มีปุ๋ยคอกผสมอยู่ หากซื้อมาใหม่ไม่ควรใช้ทันทีควรเปิดทิ้งไว้ในที่ร่มก่อนนำไปใช้

7.ต้นไม้บางชนิดต้องการช่วงแล้งเพื่อกระตุ้นให้ออกดอกจึงไม่ควรให้น้ำบ่อย เช่น ชวนชม เฟื่องฟ้า คูน เพราะจะทำให้ต้นไม้มีใบเขียวตลอด ออกดอกได้น้อย

การดูแลรักษา

8.ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดร้อน เนื่องจากภายในดินมีการสะสมความร้อนสูง การรดน้ำจะทำให้ดินคายความร้อนออกมาระอุภายในทรงพุ่มต้นไม้ อาจทำให้ต้นไม้เกิดการเหี่ยวเฉา หรือที่เรียกว่า “อาการตายนึ่ง” แต่หากจำเป็นควรใช้วิธีรดน้ำให้ชุ่มมาก ๆ จนเหมือนกับฝนตก เพื่อลดความร้อนที่สะสมอยู่ในดิน ทางที่ดีควรรดน้ำในช่วงเช้าตรู่ หรือช่วงเย็น สวนสวย

9.ควรเปลี่ยนกระถางหรือนำต้นไม้ลงดิน เมื่อรากในกระถางเริ่มแน่น สังเกตได้จากรากพืชขึ้นมาอยู่บริเวณปากกระถางมากขึ้น หรือมีรากแทงทะลุออกมา และควรผสมวัสดุปลูกให้มีความโปร่งเพื่อให้รากชอนไชได้ดี แต่หากต้องการปลูกต้นไม้ในกระถางเดิม ควรดูแลด้วยการตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่ม และเติมวัสดุปลูกใหม่เพิ่มลงไป

10.หลังจากต้นไม้ออกดอกหรือผล ควรตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้น เพื่อให้ต้นมีการสะสมอาหารใหม่ และแตกกิ่งชุดต่อไป

11.ไม่ควรนำกิ่งที่เกิดโรค หรือแมลงไปทิ้งในบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ควรนำไปเผาทำลายให้ไกลจากต้นเดิม หากพบศัตรูพืชระบาดมาก อาจใช้สารกำจัดศัตรูพืชฉีดทำลาย และควรฉีดพ่นในช่วงเช้า

12.เมื่อดินปลูกไม้น้ำเริ่มเป็นเลนควรเปลี่ยนดินใหม่ และหากน้ำขุ่นให้ใช้วิธีโรยทรายทับบาง ๆบนผิวดิน

ติดตาม: วิธีปลูกและดูแลยางอินเดียในบ้าน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *