ความหมาย “ดอกมะลิ” ต้นไม้มงคลประจำ “วันแม่แห่งชาติ”

ดอกมะลิ ถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่โบราณ ว่ากันว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์ 
นอกจากนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังนิยมนำเอาดอกมะลิมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระ ด้วยกลิ่นหอมเย็นและสีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิ 

เชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน จะช่วยเสริมให้คนในบ้านได้รับความปราถนาดี เป็นที่รัก และเป็นที่คิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังทำให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ดอกมะลิ นั้นเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติด้วย

ดอกมะลิ เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เป็นดอกไม้ที่ได้รับความปราถนาดี เป็นที่รักและคิดถึงของคนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อแทนของความกตัญญูอีกด้วย

ดอกมะลิ เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย และแถบอาหรับ เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นเล็กกลมสูงประมาณ 2 เมตร 
ผิวเปลือกลำต้นสีขาวแตกสะเก็ตเล็กน้อย แตกกิ่งก้านสาขารอบต้น กิ่งอ่อนมีขนสั้นๆ สีขาว ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันรูปไข่ปลายแหลม ขอบใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ดอกเดี่ยว หรือออกเป็นช่อตามซอกใบ และปลายกิ่ง สีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมเย็น แต่ละดอกมีกลีบเลี้ยงเป็นหลอด สีเขียวอมเหลืองอ่อนๆ ปลายแยกเป็นเส้น 8-10 เส้น กลีบดอกสีขาวมี 6-10 กลีบ เรียงเป็นวงกลม หรือซ้อนกันเป็นชั้นแตกต่างตามสายพันธ์ของมะลิ ซึ่งมีทั้งดอกลา และดอกซ้อน

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *