ต้นไม้ในอาคารที่ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้

ในสภาพเมืองที่เราต้องพบเจอกับฝุ่นควันมากมาย แม้กว่าเราจะอยู่ในอาคาร ไม่ว่ามลพิษจากท้องถนนหรือจากตัวอาคารเอง ซึ่งวันนี้เรามาแนะนำต้นไม้ที่สามารถปลูกในอาคารเพื่อดูดสารพิษของฝุ่นควัน และยังเป็นการป้องร่างกายจากโรคภูมิแพ้และเป็นการรักษาสุขภาพ ด้วยการปลูกต้นไม้ 3 ประเภท ดังนี้

1. Areca Palm ปาล์มหมาก ปาล์มหมาก มีประสิทธิภาพสูงในการขจัด คาร์บอนไดออกไซต์ แล้วแปลงเป็นออกซิเจน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ/ผล ต้องปลูกปาล์มหมาก ความสูงขนาดเท่าหัวไหล่ผู้ใหญ่ จำนวน 4 ต้น/คน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ ควรเช็คทำความสะอาดใบ และนำออกแดดกลางแจ้งทุกๆ 3 – 4 เดือน

2. Mother – in – law’s Tongue ลิ้นมังกร ลิ้นมังกร มีประสิทธิภาพในการปรับคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นออกซิเจน โดยเฉพาะช่วงกลางคืน จึงมักปลูกในห้องนอน เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์พักผ่อน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีควรเลือกต้นลิ้นมังกรที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร และจำนวน 6 – 8 ต้น/คน

3. Money Plant พลูด่าง พลูด่างเป็นพืชที่ปลูกง่ายและพบเห็นได้ทั่วไป แต่แท้จริงแล้วพลูด่างยังมีคุณสมบัติในการขจัด Formaldehyde (หรือฟอร์มาลีนหรือน้ำยาอาบศพ) และสารเคมีอื่นๆที่ระเหยง่าย(Volatile Chemicals)

นอกจากนี้ยังมีการทดลองของ Kamal Meattle ทำการทดลองปลูกต้นไม้ 3 ประเภทนี้ ในอาคารเก่า (20ปี) พื้นที่ 50,000 ตารางฟุต มีผู้พักอาศัย 300 คน โดยปลูกต้นไม้ 3 ประเภทนี้ จำนวน 1,200 ต้น ภายในเวลา 10 ชั่วโมง ปริมาณออกซิเจนในระบบเลือดสูงขึ้นถึง 42% และทำการทดลองต่อเนื่อง ปรากฏว่า โรคระคายเคืองตาของคนในอาคารนี้ ลดลง 52% โรคระบบทางเดินหายใจ ลดลง 34% โรคปวดศีรษะลดลง 24% โรคปอดลดลง 12% โรคหอบหืด ลดลง 9% ซึ่งเป็นการยืนยันว่าพืชทั้ง 3 ชนิดสามารถช่วยให้อากาศขึ้นได้

Tags : วิธีปลูกเลี้ยงบอนไซและต้นไม้จิ๋ว

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *