สุดยอดต้นไม้ฟอกอากาศ มีอะไรบ้าง

พักอาศัย มักมีข้อจำกัดว่าต้องเป็นต้นไม้ขนาดเล็ก และมีความสวยงาม ต้นไม้บางต้นที่ดูหรูหรา ก็ส่งเสริมให้ห้องนั้นดูน่าอยู่ น่ามอง ในช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อโควิดนี้ ผู้คนทั่วโลกมีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น จึงเกิดกระแสการหาต้นไม้สวยๆ มาตกแต่งบ้านเรือน และสายพันธุ์ที่นิยมทั่วโลกตอนนี้เป็นกระแสต้นไม้ฟอกอากาศ เพาะเลี้ยงง่าย ใครที่กำลังสนใจอยู่ควรมารู้จักต้นไม้ฟอกอากาศก่อนเลือกปลูก

ต้นไม้ฟอกอากาศ คือ ไม้ดอก หรือไม้ประดับ ที่กำลังได้รับกระแสนิยมปลูกในบ้าน และรอบๆ ที่อยู่อาศัยเพื่อพึ่งพากระบวนการตรึงสารพิษในอากาศของต้นไม้ สร้างอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น

ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านยอดฮิต มีอะไรบ้าง

1. ยางอินเดีย (Rubber Tree)

2. เขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen)

3. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant)

4. ลิ้นมังกร (Snake Plant)

5. ต้นเดหลี (Peach Lily)

6. ปาล์มใบไผ่ (Bamboo Palm)

7. เฟิร์นบอสตัน (Boston Fern)

8. ฟิโลหูช้าง (Philodendron domesticum)

9. จั๋งญี่ปุ่น (Lady Palm)

10. ต้นคริสต์มาส (Poinsettia)

ต้นไม้ฟอกอากาศไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศ ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงเป็นเพียงทางเลือกด้านความสวยงามได้เท่านั้น หากผู้อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่อากาศวิกฤติ และต้องการกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กระดับ PM 2.5 ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศที่ได้รับมาตรฐาน และติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น เพื่อตรวจเช็กสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสม

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *